Lesný reprodukčný materiál

Všeobecné informácie

Na ploche viac ako 3 hektáre sa venujeme pestovaniu lesného reprodukčného materiálu (LRM).

Pestujeme sadenice lesných drevín:
Smrekovec opadavý – Larix decidua
Smrek ovyčajný – Picea abies
Borovica lesná – Pinus sylvestris
Buk lesný – Fagus sylvatica
Dub zimný – Quercus petraea

Legislatíva

Naša produkcia lesného reprodukčného materiálu je viazaná na Osvedčenie pre prácu s Lesným reprodukčným materiálom (LRM) číslo: 2/2002-710.

Naše stránky používajú len systémové cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby. OK viac info